Naše služby

Tepelné výměníky

Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení návrhu regenerace páry, včetně tepelných a pevnostních výpočtů. Vyrábíme nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, ohříváky topné vody, chladiče, srážeče páry a přehříváky. Provádíme kompletní rekonstrukce tepelných výměníků.

Kondenzátory

Navrhujeme a vyrábíme kondenzační aparáty různých typů, konstrukcí a použití, včetně tepelných a pevnostních výpočtů – povrchové kondenzátory, bypassové (technologické) kondenzátory, kondenzátory ucpávkové páry, kondenzátory komínkové páry.

Těsnění

Vyrábíme několik variant speciálních těsnění, která jsou určena do prostředí, kde je vyžadována extrémní spolehlivost a životnost anebo k utěsnění spojů velmi vysokých tlaků a teplot.

JADERNÝ PROGRAM

Naše společnost byla původně založena za účelem poskytování servisních služeb při údržbě hlavních technologických celků jaderných elektráren.

Zakázková výroba

Nezanedbatelnou částí naší produkce je zakázková výroba. Zaměřujeme se především na velmi přesné a těžké svařence.

Čistírny odpadních vod

Společnost MICo, spol. s r.o. vyrábí technologická zařízení čistíren odpadních vod typu ADN, včetně vlastní konstrukce a projektových návrhů pro začlenění těchto zařízení do projektu celé stavby.

O SPOLEČNOSTI:

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2 v Kramolíně. Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodáváme technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren ČEZ, a.s. Systém řízení kvality firmy je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001, dále ČSN EN ISO 3834-2 a prověřen zákazníkem ČEZ, a.s. v souladu s požadavky na systém řízení dle Atomového zákona 263/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení. Systém environmentálního managementu je certifikován dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován dle ČSN ISO 45001:2018.

1993

Od tohoto roku fungujeme v energetickém průmyslu

450

Zaměstnanců pracuje v holdingu MICo

31

V tolika zemích můžete najít naše výrobky

Významné reference

01

NEJVĚTŠÍ KONDENZÁTOR V EVROPĚ

Naše společnost vyrobila jeden z největších kondenzátorů v Evropě s celkovým povrchem teplosměnné plochy 21 600m2 a váhou převyšující 480 tun.

02

DODÁVKA PRO TURECKOU YUNUS EMRE

V roce 2012 jsme realizovali komplexní dodávku kondenzace a regenerace páry (titanové kondenzátory, 6 ks VTO, 4 ks NTO) pro Tureckou elektrárnu Yunus Emre. Výkon této elektrárny činní 2x 145 MW.

03

PŘIHŘÍVAČE PÁRY PRO JE DUKOVANY

V roce 2014 dodala naše společnost 2 kusy příhřívačů páry pro JE Dukovany VVER 440. Tato zařízení byla dodána na základě našeho vlastního komplexního návrhu, přes vlastní výrobu až po montáž na bloku.

04

HORKÉ KOMORY PRO JULES HOROWITZ

Od roku 2013 do roku 2015 dodává naše společnost části horkých komor pro Jules Horowitz reaktor IV. generace ve Francouzské Cadarache. V rámci tohoto projektu jsme museli obstát ve velmi náročném výběrovým řízením a splnit požadavky jak konečného zákazníka CEA tak i vyššího dodavatele AREVA.

Struktura MICo Group