• Emailinfo@mico.cz
  • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01
  • Emailinfo@mico.cz
  • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01

Těsnění pro speciální aplikace

Na základě dlouholetých zkušeností s utěsňováním, zejména exponovaných spojů jaderných elektráren, byly ve firmě MICo, spol. s r.o. vyvinuty níže uvedené typy těsnění.

Vyrábíme několik variant speciálních těsnění, která jsou určena do prostředí, kde je vyžadována extrémní spolehlivost a životnost anebo k utěsnění spojů velmi vysokých tlaků a teplot.

Naše těsnění se používají v jaderných elektrárnách typu VVER k utěsnění přírubový spojů primárního okruhu např. parogenerátorů, hlavních cirkulačních čerpadel a dalších.

I v této oblasti našim klientům poskytujeme komplexní služby. Od návrhu těsnícího spoje, přes výrobu těsnění až po odbornou montáž a servis.

MITes HT®

Jedná se o hřebenové těsnění, u kterého je navolen variabilní profil hřebene a tloušťka grafitové fólie tak, že nedojde k „prořezání“ hřebene fólií a tím k otlačení těsnicích ploch přírub a ani kovového hřebene. Vzájemná vazba těchto parametrů umožňuje prakticky neomezený počet renovací těsnění, prostou výměnou grafitových fólií požadované čistoty. Hřebenové těsnění je tvořeno nosnou kostrou z nerezové oceli a obložením z expandovaného grafitu.Nízká hodnota minimálního tlaku a vysoká pevnost včetně vysoké tepelné a chemické odolnosti zaručuje univerzálnost nasazení na většinu parametrů od oblasti klasických „měkkých“ těsnění až po oblast kovových těsnění.

Reference od roku 1998 především na nejexponovanějších místech primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren typu VVER v ČR a SR, jako náhrada původního niklového těsnění.

Těsnění MITes HT je běžně navrhováno do stávajících přírubových spojů určených pro jiný těsnící systém, bez nutnosti změny geometrie a funkce.

MITes HF 400®

Flexibilní těsnění s velkou těsností a velkým zpětným odpružením na bázi hřebenového těsnění s expandovaným grafitem.

Určeno především pro normalizované příruby, u kterých s vysokou přesností kompenzuje jejich ohyb a tím se dosahuje vysoké těsnosti. Vložka z expandovaného grafitu výrazně zvětšuje hodnotu zpětného odpružení příložek z expandovaného grafitu. Znásobená hodnota zpětného odpružení zaručuje stabilní těsnost i při razantním uvolnění předpětí šroubů za všech provozních režimů i v nejdelších časových intervalech.

MITes MF(s)®

Inovované hřebenové těsnění MITes HF 400 doplněné tlakotěsným efektem zaručující vyšší užitné vlastnosti především těsnost a provozní spolehlivost při působení minimálních utahovacích sil.

Značná flexibilita je zaručena předepnutou vložkou z expandovaného grafitu, která zvyšuje hodnotu zpětného odpružení příložek z expandovaného grafitu. Znásobená hodnota zpětného odpružení včetně multiplikačního tlakotěsného efektu, který zaručuje stabilní těsnost i při značném a razantním uvolnění předpětí šroubů.

MiHD®

Těsnící kroužky z expandovaného grafitu s antiextruzními vlastnostmi s možností velmi přesně nastavit požadované těsnící charakteristiky v závislosti na provozních parametrech a na skutečných geometrických rozměrech konstrukčního těsnícího místa spolehlivě zabezpečují vysokou těsnost a provozní spolehlivost po dlouhou dobu provozu i při vysokém zatížení těsnění.

Dělené závitové kroužky z expandovaného grafitu slouží pro utěsnění závitových částí šroubů, svorníků apod. ve velmi stísněných místech a pro vysoké tlaky. Pro samotné utěsnění postačí prakticky sražená hrana výběhu závitu.

MITes LP®

Těsnění je vyrobeno z vláknitopryžového materiálu. Vyrábí se v libovolných tvarech a tloušťkách. Nejčastěji se používá pro utěsnění přírubových spojů na zařízení, které pracuje s vodou nebo párou o nižších parametrech.

MITes FS®

Systém těsnění přírubových spojů vysokoteplotních okruhů s korozivním médiem je tvořen lisovaným těsněním z expandovaného grafitu se zvýšenou teplotní odolností, které je umístěno v přesně definované drážce, přičemž tato drážka je vytvořena vymezovacími kroužky.

Prospekt ke stažení zde.

 Projekty řešené s finanční podporou TAČR

1) Výzkum a vývoj technologie jaderných reaktorů chlazených fluoridovými solemi

Číslo projektu: TH02020113

Zahájení projektu: 01/2017
Ukončení projektu: 12/2020

Projekt navazuje na předchozí projekt „Těsnění pro jaderné reaktory a průmyslové systémy využívající roztavené fluoridové soli“. V tomto projektu je cílem navrhnout a odzkoušet kompletní těsnící systém pro reálné komponenty smyček chlazených fluoridovými solemi (potrubní trasy, armatury, čerpadla,…), při využití výsledků z předchozího projektu, kde byla vyvinuta a odzkoušena základní koncepce tohoto systému v laboratorních podmínkách

2) Optimalizace a určování netěsností spojů a regenerace helia z úniků chladiva u heliem chlazených reaktorů 4 GEN

Číslo projektu: TH02020578

Zahájení projektu: 01/2017
Ukončení projektu: 12/2020

Projekt navazuje na předchozí projekt „Technologie čištění plynu a těsnění spojů pro pokročilé aplikace v jaderné i nejaderné energetice“. V tomto projektu je cílem navrhnout těsnící systém pro předpokládané komponenty heliem chlazených reaktorů, tzn. zkonstruovat a otestovat typy těsnění (s ohledem na předpokládaný rozsah tlaků, teplot a rozměrů) a kvantifikovat jejich netěsnosti tak, aby tyto výsledky mohly být reverzně použity při konstrukci a dimenzování samotného jaderného reaktoru a jeho pomocných systémů. Pro tyto úkoly využijeme výsledků z předchozího projektu, kde byla vyvinuta a odzkoušena základní koncepce tohoto systému v laboratorních podmínkách.

Translate »