O SPOLEČNOSTI:

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m2 v Kramolíně. Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodáváme technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce. Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren ČEZ, a.s. Systém řízení kvality je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001, dále ČSN EN ISO 3834-2 a prověřen zákazníkem ČEZ, a.s. v souladu s požadavky na systém řízení dle Atomového zákona 263/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení. Systém environmentálního managementu je certifikován dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován dle ČSN ISO 45001:2018.

HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI:

 • Tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční zpracování a výroba kondenzátorů páry, trubkových výměníků, tlakových a netlakových nádob pro energetický, petrochemický, chemický, aj. průmysl
 • opravy kondenzátorů a výměníků přetrubkováním, náhradní svazky
 • výroba a rekonstrukce technologických zařízení primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren (tlakové nádoby, výměníky tepla, separátor přehřívač páry)
 • návrh a výroba těsnění pro utěsnění zařízení primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren a rovněž pro další speciální aplikace mimo jadernou energetiku, včetně odborné montáže
 • výroba zařízení pro úpravu vody (filtry, čiřiče, lamelové usazováky)
 • výroba a montáž technologického zařízení čističek odpadních vod s technologií ADN
 • zásobníky, nádrže, ocelové konstrukce (jako součást zařízení)
 • opravy a rekonstrukce tlakových zařízení (výměna opotřebených částí)
 • zakázková kovovýroba včetně obrábění, zámečnické a svářečské práce
 • zpracování kompletní technické dokumentace včetně tepelného a pevnostního výpočtu tlakových nádob a návrhu těsnicích spojů
 • návrh utěsnění přírubových spojů a ucpávek včetně stanovení utahovacích sil / momentů (protokol o zatěsnění) a instrukcí pro montáž