Čistírny odpadních vod

Společnost MICo, spol. s r.o. vyrábí technologická zařízení čistíren odpadních vod typu ADN, včetně vlastní konstrukce a projektových návrhů pro začlenění těchto zařízení do projektu celé stavby.

Technologie biologického čištění využívá efektu tzv. vločkového mraku – fluidního filtru, kde dochází k oddělení suspenze biologického aktivovaného kalu od vyčištěné vody.

Použití této technologie je vysoce perspektivní při rekonstrukcích stávajících ČOV s cílem jejich intenzifikace, a to jak z hlediska zvýšení jejich efektivity, tak z hlediska zvýšení kvality čištění bez nutnosti rozšíření stanic. Představuje investičně nenákladné a jednoduché řešení modernizace stávajícího technologického zařízení.