Značajne reference

Naša tvrtka je proizvela jedan z najvećih kondenzatora u Evropi sa ukupnom površinom prijenosa toplineod 21 300 m2 a masom od skoro 400 tona koji je u 2012 godini bio postavljen u elektrani Počerady.

U 2012godini smo realizirali i kompleksnu isporukukondenziranja i regeneracije pare (titanski kondenzatori, 6x visokotlačni grijač i 4x niskotlačni grijač) za Tursku elektranu YunusEmre. Snaga te elektrane čini 2x 145 MW. Taj projekat je prvi, koji je bio isporučen direktnom korisnikubez dalje suradnje sa isporučiocem turbine.

U 2014 godini naša firma je isporučila 2 komada pred grijaća pare za nuklearnu elektranu Dukovany VVER 440. Ovi uređaji su bili isporučeni na osnovu našeg vlastitog kompleksnog prijedloga, uključujući montažu na bloku.

Od 2013 godine do 2015 godine naša firma isporučuje dijelove vrućihkomorazaJulesHorowitz, reaktor IV generacije, do FrancuskeCadarache. U okviru ovog projekta smo morali da opstanemo u veoma zahtjevnom natječaju i ispunimo zahtjevekako konačnogklijentaCEA, tako i višeg isporučioca AREVA.

Od 2006 godine do 2009 godine naša firma je isporučilaukupno 24 komada separatora pare za nuklearnu elektranu Dukovany, JaslovskéBohunice iMochovce. Ovi uređaji su bili proizvedeni na osnovu vlastitog prijedloga i isporučeni zajedno uz montažu na elektrani.

U 2010godini pa do 2011 godine naša firma je isporučila 37 regeneracijskih aparata za III. i VI. blok nuklearne elektraneMochovce.

U 2010godini smo isporučili 4 komada tehnoloških kondenzatora za nuklearnu elektranuMochovce. Ovi kondenzatori su biliisporučeni direktno konačnom korisniku firmi ENEL.

O našoj tvrtki MICo, spol. s.r.o.