Kondenzatori

Projektiramo i proizvodimo kondenzacijske uređaje različitih tipova, konstrukcija i uporabe, uključujući i toplinske proračune i proračune snage – površinske kondenzatore, bajpas (tehnološke) kondenzatore, kondenzatore za pare zagušenja, kondenzatore oduška pare.

 

Naše usluge MICo, spol. s.r.o.