Izmjenjivači topline

Svojim klijentima nudimo kompleksna rješenja i prijedloge regeneracije pare, uključujući i proračune topline i čvrstine. proizvodimo niskotlačne i visokotlačnegrijače, grijačevode za grijanje, hladnjake, precipitate pare ipregrijače. Provodimo kompletne rekonstrukcije toplinskih izmjenjivača.

 

Naše usluge MICo, spol. s.r.o.